سیر سیاه و چربی خون

سیر سیاه و چربی خون

عنوان تحقیق: تأثیر عصاره سیر سیاه بر چربی خون در موش­های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی چرب و کلسترول بالا

 

نتیجه تحقیق:  نتایج حاصل از این آزمایش حاکی از آن بود که مصرف سیر سیاه باعث کاهش سطح سرمی و کلسترول کبدی در موش­های دارای رژیم غذایی حاوی چربی بالا می­شود. در نتیجه، سیر سیاه پتانسیل این را دارد که به عنوان یک ماده غذایی عملکردی برای سلامت با اثرات مفیدی در کاهش کلسترول و تری گلیسیرید مصرف شود.

 

عنوان تحقیق: تاثیر عصاره سیر سیاه (Allium Sativum L.) بر متابولیسم چربی در موش صحرایی دارای رژیم غذایی پرچرب

 

نتیجه تحقیق: نتایج آزمایش حاکی این است که مصرف عصاره سیر سیاه بیان ژن SREBP-1C mRNA، را کاهش می­دهد، و باعث مهار تنظیم متابولیسم لیپید و کلسترول می­شود. در نتیجه، سطح چربی­های کل خون، تری­گلیسیرید و کلسترول کاهش می­یابد.

 

عنوان تحقیق: اثر عصاره سیر سیاه بر متابولیسم لیپیدها در موش­های تحت استرس

 

نتیجه تحقیق:  یافته­های این آزمایش نشان می­دهد که تغذیه با عصاره سیر سیاه بیش از ۷ بریکس، با بهبود متابولیسم چربی و فعالیت­های محافظ کبدی، به موش­ها برای کنترل فشار و تنش کمک می­کند.

 

عنوان تحقیق: کاهش پارامترهای چربی خون با یک مکمل ۱۲ هفته­ای سیر سیاه : یک آزمایش کنترل شده تصادفی

 

نتیجه تحقیق:  در پایان این آزمایش استفاده از مکمل­های سیر سیاه باعث افزایش سطح کلسترول لیپوپروتئین پرچگالی (کلسترول خوب یا  HDL)، نسبت به گروهی که از دارونما (کپسول بدون محتوا) استفاده می­کردند، شد. علاوه بر این، کاهش قابل توجهی در سطح آلیپوپروتئین B و افزایش معنی­داری در نسبت کلسترول لیپوپروتئین با کم چگالی(کلسترول بد یا LDL) به آلیپروتئین B، در گروهی که از مکمل­های سیر سیاه استفاده می­کردند، مشاهده شد. و نکته قابل توجه اینکه هیچ عوارض جانبی در هیچ یک از بیماران گزارش نشده بود.

 

عنوان تحقیق: فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره سیر سیاه بر اکسیداسیون لیپوپروتئین کم چگالی (LDL) انسان

 

نتیجه تحقیق: این مطالعه به منظور ارزیابی فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره سیر سیاه در پراکسیداسیون لیپید و لیپوپروتئین کم چگالی (LDL) انسان تهیه شده است.

این نتایج نشان می­دهد که سیر سیاه با اثرات آنتی­اکسیدانی محافظتی که بر LDL می­گذارد، احتمالاً می­تواند بر خاصیت ساختاری اکسیداسیون LDL تأثیر بگذارد.

 

عنوان تحقیق: تأثیر ورزش هوازی و مصرف سیر سیاه بر چربی خون، پراکسیداسیون لیپیدها و BAP در موش صحرایی

 

نتیجه تحقیق: هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر ورزش هوازی و مصرف سیر سیاه بر چربی خون،  و پراکسیداسیون لیپیدها در موش صحرایی بود. بنابر نتایج این آزمایش، تمرین هوازی با مصرف سیر سیاه در بهبود TC ، TG ، TBARS و BAP مؤثر است. در نتیجه، ورزش هوازی با مصرف سیر سیاه برای فعایت­های آنتی­اکسیدانی و کاهش بیماری­های قلبی عروقی موثر خواهد بود.

 

 

واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
ارسال دیدگاه