تغییرات رطوبتی در سیر سیاه

  • در طی فرآیند حرارتی و فرآیند تبخیر آب که بر روی سیر انجام می‌شود، رطوبت به طور مداوم کاهش می‌یابد (از ۶۲ تا ۶۸ درصد به ۴۵ تا ۵۴ درصد).
  • رطوبت در محدوده ۴۵ تا ۵۴ درصد برای ایجاد یک بافت مطلوب و نرم در سیر سیاه مناسب است.
  • دمای بالاتر مورد استفاده در فرآوری منجر به کاهش سریع‌تر رطوبت می‌شود.
  • رطوبت نسبی بالاتر احتمالاً باعث می‌شود رطوبت بیشتری در محصول فرآوری شده باقی بماند.
  • بر اساس آزمایش‌ها، میزان آب سیر طی فرآیند حرارتی کاهش می‌یابد.
  • در محدوده دمایی ۷۲ تا ۷۸ درجه سانتی گراد تغییرات رطوبتی در سیر سیاه به میزان ۰/۴ تا ۰/۷ درصد است.
واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
ارسال دیدگاه