پژوهش های سیر سیاه و سیستم ایمنی

پژوهش های سیر سیاه و سیستم ایمنی

عنوان تحقیق: تفاوت­های خاص عصاره سیر خام و سیر سیاه بر عملکرد سیستم ایمنی در سلول­های ایمنی اولیه انسان

 

نتیجه تحقیق: تاکنون هیچ مطالعه­ای تاثیر عصاره سیر سیاه را بر عملکرد سیستم ایمنی بررسی نکرده است.

نتایج تاثیر عصاره سیر سیاه بر عملکرد سیستم ایمنی در سلول­های ایمنی اولیه ۲۱ داوطلب انسانی بررسی شد.

این نتایج نشان می­دهد که تاثیر عصاره­های سیر سیاه و سیر خام بر عملکرد سیستم ایمنی، می­تواند به شدت با فعالیت­های آنتی­اکسیدانی و ضدسرطانی در ارتباط باشد.

تعیین عملکرد سیستم ایمنی بدن تحت تاثیر انواع مختلف سیر، با استفاده از سلول­های ایمنی جدا شده از داوطلبین، به ترکیبات خاص سیر ارتباط داشت که طی فرآیند فرآوری در سیر سیاه تشکیل شده بود. سلول­های ایمنی اولیه هر فرد، می­تواند به عنوان ابزار مهمی برای تعیین تفاوت­های فردی در کلیه مواد غذایی جهت تولید غذاهای فعال سیستم ایمنی بدن مورد استفاده قرار گیرد.

واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
ارسال دیدگاه