پژوهش­های سیر سیاه و قلب

پژوهش­های سیر سیاه و قلب

 

 

عنوان تحقیق: مطالعه­ی آزمایشگاهی اثرات عصاره سیر سیاه غنی شده با إس-آلیل­سیستئین و پلی فنول بر محافظت از قلب

 

نتیجه تحقیق:  هدف از انجام این آزمایش تجزیه و تحلیل اثرات عصاره سیر سیاه غنی شده با إس-آلیل­سیستئین و پلی فنول بر محافظت از قلب، در موش Sprague-Dawley بود. در این آزمایش مشاهده شد که عصاره سیر سیاه با اثر بر نیتریک­اکسید باعث گشاد شدن شریان­های خونی شده و مستقیماً انتشار نیتریک­اکسید را در بخش­های آئورت افزایش می­دهد. عصاره سیر سیاه در قلب، اثر آرامش بخش در عروق کرونر، قبل و بعد از ایسکمی و خونرسانی مجدد ایجاد کرد و از کاهش ایسکمی ناشی از انقباض میوکارد جلوگیری کرد. این تغییرات عملکردی در میوکارد و آئورت با افزایش بیان هر دو مارکرهای آنتی و پرو اکسیدانت و مارکرهای التهابی و ضد التهابی همراه بود.

 

عنوان تحقیق: تأثیر عصاره سیر بر عملکرد قلبی-عروقی در موش­های مبتلا به سندرم متابولیک

 

نتیجه تحقیق: در این مطالعه اثرات عصاره سیر سیاه بر عملکرد قلبی-عروقی در موش­های مبتلا به سندرم متابولیک بررسی شد. نتایج این آزمایش نشان داد که عصاره سیر سیاه از طریق خواص آنتی­اکسیدانی خود خطر قلبی-عروقی ناشی از سندرم متابولیک را کاهش می­دهد.

 

 

عنوان تحقیق: اثر عصاره سیر سیاه و إس­آلیل­سیستئین و  اثر متقابل آنها با آتنولول ناشی از مسمومیت میوکارد قلب با ایزوپروترنول در موش صحرایی

 

نتیجه تحقیق: در این مطالعه اثر محافظ قلبی عصاره سیر و ترکیبات آن ارزیابی شده است. بر اساس نتایج مشاهده شده این اثرات محافظتی قلب به دوز  مصرفی عصاره سیر سیاه بستگی دارد. بر اساس نتایج، مصرف همزمان إس­آلیل­سیستئین با آتنولول (۶ میلی­گرم در کیلوگرم) به طور موثرتری با اختلال عملکرد میوکارد و سمیت قلبی ناشی از ایزوپروترنول در موش صحرایی، مبارزه می­کند.

 

عنوان تحقیق: اثر گشادکنندگی وریدی وابسته به اندوتلیوم عصاره سیر سیاه بر روی آئورت قلب موش با افزایش تولید نیتریک­اکسید

 

نتیجه تحقیق: هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر گشادکنندگی عصاره سیر سیاه در آئورت و شفاف­سازی مکانیسم عملکرد آن در کاهش فشار خون است. بر اساس نتایج به دست آمده عصاره سیر سیاه باعث انقباض آئورت وابسته به اندوتلیوم از طریق تحریک تولید نیتریک­اکسید می­شود و ال-آرژنین در عصاره سیر سیاه به عنوان واسط نیتریک­اکسید سنتتاز  و تولید نیتریک اکسید عمل می­کند.

واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
ارسال دیدگاه