میزان مواد معدنی سیر سیاه و سیر خام

 

حجم مواد معدنی سیر سیاه (۱۰۰ گرم)

 

سیر سیاه سیر خام
سدیم (Na) ۳۶ میلی‌گرم ۰/۱۷ میلی‌گرم
پتاسیم (K) ۹۳۰ میلی‌گرم ۰/۴۰۱ میلی‌گرم
منیزیم (Mg) ۵۲ میلی‌گرم ۰/۲۵ میلی‌گرم
کلسیم (Ca) ۱۳ میلی‌گرم ۰/۱۸۱ میلی‌گرم
آهن (Fe) ۱/۲ میلی‌گرم ۷/۱ میلی‌گرم
روی (Zn) ۴/۱ میلی‌گرم ۲/۱ میلی‌گرم

 

 

 

واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
ارسال دیدگاه