تا چه مدت می توان سیر سیاه را نگهداری کرد؟

یک سوال مهم این است که تا چه مدت می توانیم با خیال راحت سیر سیاه را ذخیره کنیم؟

معمولاً سیر سیاه در پایان مراحل تولید در ظروف بسته بندی می شود. این به طولانی تر شدن ماندگاری آن کمک می کند.

 مدت زمانی که با اطمینان می توانید سیر سیاه راذخیره کنید به فرآیند تولید آن بستگی زیادی دارد. بسته به هر تولید کننده، روش تولید می تواند متفاوت باشد.

هدفی که برای آن سیر سیاه تهیه شده است نیز ممکن است بر روند ماندگاری آن تأثیر بگذارد. اگر محصولی مناسب و با کیفیت خرید کردید، می توانید این ماده را تا شش ماه در دمای اتاق ذخیره کنید.

 بازده روش ذخیره سازی انتخابی نیز تعیین کننده است. گزارش هایی وجود دارد که سیر سیاه تا ۸ ماه پس از تولید در ظروف محکم از هوا در سالم و با کیفیت مانده است. 

واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
ارسال دیدگاه