اثرات سیر سیاه بر حافظه مکانی مغز

اثرات سیر سیاه بر حافظه مکانی مغز

 سیر سیاه و مغز

 

عنوان تحقیق: اثر عصاره اتانولی سیر سیاه بر حافظه مکانی مغز و تعداد تقریبی سلول­های هرمی هیپوکامپ موش­های کوچک نژاد ویستار در معرض مونوسودیوم گلوتامات

 

نتیجه تحقیق:  در این آزمایش اثرات سیر سیاه، بر حافظه مکانی مغز بررسی شد و تعداد کل سلول­های هرمی هیپوکامپ را در موش­های صحرایی نر نژاد Wistar که با مونوسودیوم گلوتامات تیمار شده بودند، تخمین زده شد. بر اساس نتایج مشاهده شده، استفاده ترکیبی از سیر سیاه و مونوسودیوم گلوتامات می­تواند عملکرد حافظه مکانی و تعداد کل سلول­های عصبی هرمی منطقه CA1 هیپوکامپ موش را تغییر دهد.

 

 

عنوان تحقیق: عصاره سیر سیاه پیدایش ناحیه انفارکتوس در در یک مدل ایسکمی مغزی را به تاخیر می­اندازد: اثری که احتمالاً توسط سیستم­های آنتی­اکسیدانی سلولی ایجاد شده است

 

نتیجه تحقیق: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره سیر سیاه، شروع یک روش درمانی و تعیین مکانیسم محافظتی آن در یک مدل ایسکمی مغزی انجام شده است. بر اساس نتایج مشاهده شده نتیجه می­گیریم که اثر محافظتی نورونی عصاره سیر سیاه در درمان، ممکن است با کنترل انفجار رادیکال­های آزاد، ناشی از برقراری مجدد جریان خون، حفظ فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی و تأخیر در سایر فرآیندهای پاتوفیزیولوژیکی باشد که از سلول­های عصبی در برابر آسیب، از بین رفتن یا اختلال در عملکردشان محافظت می­کند.

واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
ارسال دیدگاه