حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

سیرسیاه

مطالعات موردی درباره مصرف سیر سیاه
در سایر فصل‌ها، به چالش‌هایی پرداختیم که پژوهشگران در زمینة مطالعات علمی مربوط به سیر پیش روی خود می‌بینند. محدودیت‌های موجود موانعی را بر سر راه پژوهش‌ها قرار داده و مانع از رسیدن جامعة علمی به نتایجی قطعی دربارة تأثیرات ...
واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا

سیر سیاه چیست ؟

iran-garlic-4
سیر سیاه یک ماده غذایی کاربردی است که از سیر تازه (.Allium sativum L) تولید می شود و از طریق تخمیر سیر کامل یا پالپ های پوست کنده شده در محفظه ای انجام می شود که دمای آن بین (70-65 ...
promaweb
X