روش های فرآوری سیر سیاه

روش‌های تولید سیر سیاه با توجه به واریته سیر یا موسیر و مناطق رویشی آنها، کاملا متفاوت است و همچنین دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های در دسترس تولید کنندگان جهت تنظیم میزان دما، زمان، فشار و رطوبت در مدت زمان تولید و کیفیت محصول نهایی نقش بسزایی دارد و بر اساس تجربه ما (واحد تحقیقات کارخانه برنا کامبوچا، مهندس بهروزی) در طول زمان ساخت دستگاه فرآوری سیر سیاه و تخمیر واریته‌های مختلف سیر و موسیر تولیدی در ایران و همچنین انواع محصولات وارداتی، روش واحدی را نمی‌توان برای کلیه‌ی گونه‌های سیر در نظر گرفت.

سیر سیاه از سیر سفید در یک محیط با کنترل دما و رطوبت،  بیش از ۳۰ روز و بدون هیچگونه ماده افزودنی اضافی تولید می‌شود. دوره فرآوری و تولید سیر سیاه می‌تواند با توجه به میزان دما، زمان، فشار و رطوبت تغییر کند، و دوره‌های کوتاه تر در دما و فشار بالاتر انجام می‌شود.

سیر سیاه به طور کلی در محدوده دمایی ۹۰-۴۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۹۰-۶۰ درصد تهیه می‌شود. دوره‌های مختلف دما و رطوبت باعث تغییر در غلظت عناصر فعال در سیر می‌شود. به طور کلی، سیر سیاه بعد از فرآیندهای عملیات حرارتی چند مرحله‌ای تولید می‌شود.

واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
ارسال دیدگاه