حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

پژوهش های سیر سیاه و سیستم ایمنی

پژوهش های سیر سیاه و سیستم ایمنی
عنوان تحقیق: تفاوت­های خاص عصاره سیر خام و سیر سیاه بر عملکرد سیستم ایمنی در سلول­های ایمنی اولیه انسان   نتیجه تحقیق: تاکنون هیچ مطالعه­ای تاثیر عصاره سیر سیاه را بر عملکرد سیستم ایمنی بررسی نکرده است. نتایج تاثیر عصاره ...
واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
X