حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

قلب

پژوهش­های سیر سیاه و قلب
    عنوان تحقیق: مطالعه­ی آزمایشگاهی اثرات عصاره سیر سیاه غنی شده با إس-آلیل­سیستئین و پلی فنول بر محافظت از قلب   نتیجه تحقیق:  هدف از انجام این آزمایش تجزیه و تحلیل اثرات عصاره سیر سیاه غنی شده با إس-آلیل­سیستئین ...
واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
تأثیر عصاره سیر سیاه بر فشار خون و سایر عوامل خطر قلبی
عنوان تحقیق: تأثیر عصاره سیر سیاه بر فشار خون و سایر عوامل خطر قلبی-عروقی در فشارخون­ بالای کنترل نشده   نتیجه تحقیق: در نهایت، نتایج این آزمایش نشان می­دهد عصاره سیر سیاه در کاهش فشار خون مزمن و فشار خون ...
واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
X