ارزش غذایی سیر سیاه

اطلاعات تغذیه‌ای (۱۰۰ گرم)

 

سیر سیاه سیر خام
آب ۳۳/۶ گرم ۵۸/۶ گرم
پروتئین ۱۴/۲ گرم ۶/۴ گرم
چربی ۰/۳ گرم ۰/۵ گرم
کربوهیدرات ۳۹/۸ گرم  ۱/۰ گرم
فیبر خوراکی ۹/۸ گرم  ۲/۱ گرم
خاکستر ۲/۲۸ گرم ۱/۵ گرم
سدیم ۰/۰۹۳۲ گرم ۰/۰۱۷ گرم
ویتامین ب۱ ۰/۰۰۰۰۲ گرم ۰/۰۰۰۷ گرم
انرژی ۲۱۹ کیلو کالری ۱۴۹ کیلو کالری
کلسترول ۰/۰ ۰/۰

 

 

 

واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
ارسال دیدگاه