حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

فشارخون­ بالا

تأثیر عصاره سیر سیاه بر فشار خون و سایر عوامل خطر قلبی
عنوان تحقیق: تأثیر عصاره سیر سیاه بر فشار خون و سایر عوامل خطر قلبی-عروقی در فشارخون­ بالای کنترل نشده   نتیجه تحقیق: در نهایت، نتایج این آزمایش نشان می­دهد عصاره سیر سیاه در کاهش فشار خون مزمن و فشار خون ...
واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
X