حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

تقویت حافظه

Untitled3
تخمیر سیر و تبدیل آن به سیر سیاه نه تنها باعث تغییر در اجزای تغذیه‌ای و خصوصیات حسی آن می‌شود، بلکه باعث افزایش فعالیت‌های زیستی در سیر سیاه هم، می‌شود. شواهد رو به رشدی، اثرات درمانی متعدد سیر سیاه از ...
واحد تحقيق و توسعه کارخانه برنا کامبوچا
X